Ing.Miroslav Jackuliak

Ing.Miroslav Jackuliak

Riaditeľ spoločnosti:

Telefón: 0903781187

Email: jackuliak@stonline.sk