Informácie o nás

 

TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota

      Športový klub so zameraním na rekreačný tenis, relax a profesionálny rast futbalovej mládeže /deti od 5-14 rokov/ vznikol vo februári 2001. Od začiatku činnosti je zámerom klubu vytvoriť v Rim. Sobote a okolí dobré podmienky na tréningový proces malých futbalistov, k čomu slúži trávnatá plocha s novou tribúnou, ihrisko s umelým povrchom /umelý trávnik/ a športová hala v peknom prostredí športového areálu ku ktorému patria 4 tenisové kurty, detský tenisový kurt, detský park s preliezkami a pieskoviskom, bufet s terasou. Pozdejšie viac priestoru pre relax a zábavu. Sú vytvorené komplexné možnosti pre rozvoj športových aktivít registrovaných futbalistov a tiež verejnosti.

      Hlavným zameraním je výchova futbalistov. V súčasnosti má klub 5 platených trénerov mládeže, z toho jeden na plný úväzok, ktorý trénujú chlapcov prípravky t.j. ročníky nar. po 1. 1. 2000 - 2001, po 1. 1. 2002-2003. V nastávajúcej sezóne 2010 – 2011 hrajú starší žiaci, nar. po 1. 1. 1996-1997, spolu s mladšími žiakmi, nar. po 1. 1. 1998-1999, I. ligu. Za obdobie krátkej činnosti športového klubu je to veľký úspech. Celkove má klub 240 členov z toho je 100 žiakov vo futbale.

      Financovanie športovej činnosti je z časti tvorené podnikateľskou aktivitou klubu /tenis pre verejnosť, bufet, prenájom športovísk, reklama/ a sponzorskými dotáciami. Je vytvorený vnútorný poriadok pre sponzorov na zisku klubu, do budúcna je možná zainteresovanosť na možných prestupoch futbalistov. Zainteresovanosť na raste futbalistov je vytvorená aj pre trénerov, bodovým systémom.

      Každé z mužstiev má vytvorené podmienky pre šport, zábavu, rast osobnosti jednotlivcov. Sú kroniky jednotlivých mužstiev, deti majú maskota /delfín SPAJKY/, vlastnú „hymnu“ ktorou začínajú zápasy, niekoľko súprav dresov a dobré materiálne podmienky. V tomto smere máme dobrú spoluprácu s firmou HUMMEL a COLOSPORT,Legea.

      Veľmi dobrá spolupráca je so základnými školami, najmä so ZŠ Hostinského. Od svojho vzniku je snahou klubu starať sa o rast chlapcov po futbalovej stránke pravidelnými tréningami a účasťou na domácich, ale hlavne medzinárodných turnajoch. Každá kategória už absolvovala minimálne 3 až 4 medzinárodné turnaje v POĽSKU, CHORVÁTSKU, ČESKEJ REPUBLIKE, HOLANDKU, MAĎARSKU a ďalšie množstvo turnajov na SLOVENSKU.

 

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vašeho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míllnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.

Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.